Tuisblad

Welkom by die amptelike webwerf van die NG Kerk in Suid-Afrika
(
NG Sinode Wes-Kaapland)

TekenInPrentjie1
Klik langsaan om VrydagNuus, die sinode se elektroniese nuusbrief, weekliks te ontvang.

 Droogtehulp

Video oor Alg Sinode besluite oor selfdegeslagverhoudinge:

VideoNelis Janse van Rensburg & Dirkie van der Spuy (2015-10-09)
klik hier.

Video oor sinodale beplanning & fokusareas:
Nelis Janse v Rensburg (2015-09) –
klik hier.

 

Ons sinodale roeping:
Ons roeping is om te getuig van God se liefde, versoening en geregtigheid.

 

MISSIONALE GELEENTHEDE VIR GEMEENTES: PAMFLET HIER (4 MB)

ARTIKELS OOR KERKSAKE IN DIE MEDIA: KLIK HIER

HULP VIR KERKKANTORE: KLIK HIER


WAT DOEN DIE SINODE?

Die sinodale kantoor kry van tyd tot tyd navrae oor die omvang van die Sinode se begroting en werksaamhede. Soms hang dit saam met gemeentes se finansies en soms is dit weens ‘n behoefte aan statistiek en kontakinligting.

‘n Opsomming van die werksaamhede van die sinode is hier beskikbaar.

Korter inligting oor die verskillende Diensgroepe se werk is by elke Diensgroep – sien links op die webblad. Hierdie inligting, werksaamhede en projekte wissel gedurig – besoek gerus die onderskeie webblaaie vir die jongste inligting.

 

Die NG Wes-Kaapse sinode se laaste sitting het van 4 tot 8 Mei 2015 by Goudini plaasgevind.

Die sitting van die NG Kerk Algemene Sinode word beplan vir Oktober 2017 op die kampus van die Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria.

Navrae – kontak die webmeester: kommunikasie@kaapkerk.co.za